Kontrola pisma Braille

BrailleProof sprawdza, tłumaczy i weryfikuje brajl dla dodanych lub brakujących kropek.

Sprawdź cyfrowo brajla

Ręczne sprawdzanie brajla może trwać godzinami bez względu na metodę.


Cyfrowa weryfikacja jest szybka i dokładna za każdym razem.

Wykryj brakujące lub dodane kropki

Upewnij się, że każda kropka jest drukowana poprawnie.


»Wykrywa brakujące lub dodane kropki brajlowskie

 

»Tłumaczenie brajla podczas kontroli w czytelny tekst

 

»Mierzy odstępy między punktami brajlowskimi

 

»Rozpoznawanie znaków brajlowskich

 

»Obszerne raportowanie z wyszczególnieniem pass / fail dla każdej kropki brajlowskiej

 

»Kodowanie kolorów pozwala na łatwą analizę wadliwych punktów

 

»21 CFR Część 11 / EMA Załącznik 11 zgodny

 

»Dostępna walidacja

Upewnij się, że brajl jest czytelny

Przetłumacz alfabet Braille'a w Global Vision, aby każdy mógł go zrozumieć.

 

BrailleProof spełnia wszystkie standardy brajlowskie dla opakowań brajlowskich farmaceutycznych i zdrowotnych, w tym Marburg Medium.